PřihlášeníThis web is just outlet for some of my photos and musings about my hoobies (Mainly petanque and computer games). © KoNO 2018
KoNOpage -> CZU

Studium na ČZU

Po dokončení všeobecného gymnázia jsem šel studovat informatiku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské university. Tam jsem roku 2009 dodělal bakalářské studium. Úspěšně jsem složil příjmačky a pokračoval studiem navazujícího magisterského oboru. Ten jsem dokončil v roce 2011 a získal tím titul Ing.

Od podzimu 2011, jsem studoval na ČZU doktorský program Informační management. Vedoucím mé disertační práce je doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc..

V říjnu 2017 jsem úspěšně obhájil svoji práci Datový model pro web GIS s integrací času a ukončil studijní část svého života dosažením titulu Ph.D.


Teze mé bakalářské práce na téma Databáze publikací a použití PHP ke stažení v pdf - zde.

Teze mé diplomové práce na téma Návrh Web Content Management systému ke stažení v pdf - zde.